Jobcoaching

Als jobcoach bieden we ondersteuning op het werk wanneer het niet goed loopt. Dit kan zijn na terugkeer van ziekte of ter voorkoming van uitval. We bekijken samen met de werknemer waar het niet goed loopt, wat daaraan ten grondslag ligt en hoe het eventueel anders kan.
Het kan gaan om praktische zaken en het reduceren van stress, het leren aangeven van grenzen of de manier van communiceren met collega’s of leidinggevende. We kijken niet alleen naar het denken en handelen maar laten ook het gevoel een grote rol spelen. Om grenzen aan te kunnen geven moet je bijvoorbeeld eerst leren voelen wanneer er overheen gegaan wordt.