UWV re-integratietrajecten

Heb jij een WIA, Wajong of Ziektewet uitkering dan kan je via het UWV bij ons verschillende re-integatietrajecten volgen. We starten met een kennismakingsgesprek om vervolgens in overleg met het UWV te bepalen welk traject voor jou het meest passend is. We werken  met persoonlijke 1 op 1 begeleiding en met een vaste coach.

Wij voeren zowel Werkfit Maken, Naar Werk als Modulaire trajecten uit.

Hieronder staan ze uitgelegd.

Werkfit Maken 
Dit traject is passend als je graag weer wilt werken maar je deze stap nog niet direct kunt maken omdat je bijvoorbeeld nog niet goed weet wat je nu wil of kan of omdat je nog te vermoeid of angstig bent. Het kan allerlei redenen hebben waarom de stap nog te groot is. Wij gaan deze redenen samen onderzoeken om er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Vanuit het UWV worden er drie aandachtsgebieden gekozen waarmee gewerkt wordt. Arbeidsmarktorientatie: om te onderzoeken wat je wil en wat je kan in combinatie met de beperkingen die worden ervaren. Het versterken van de werknemersvaardigheden: Dit gaat over werken aan vaardigheden die straks als je betaald aan het werk gaat goed van pas komen zoals het opbouwen van arbeidsritme, omgang met collega's, omgaan met je belastbaarheid enz. En als laatste Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit. In dit onderdeel werken we samen aan de belemmeringen of knelpunten die je kan ervaren. Dit kan gaan over het leren aangeven van grenzen, het vergroten van je zelfvertrouwen, leren hoe je balans vindt tussen je werk en prive, leren hoe je omgaat met druk enz.

Een werkfit traject is altijd maatwerk. Er wordt gekeken naar wat jij nodig hebt en naar wat jou helpt en op basis daarvan wordt een plan opgesteld.


Naar Werk 
Dit traject is passend als je klaar bent om te gaan werken. We kunnen je ondersteunen in het solliciatieproces of bij het starten van je eigen bedrijf. Ook dit traject is maatwerk. Tijdens de intake wordt vastgesteld waar je hulp bij kunt gebruiken en wat voor jou de passende manier van werken is. Wie neemt er contact op met de potentiele werkgever en gaan we mee op gesprek of juist niet bijvoorbeeld.


Modulaire Re-integratiediensten 
Hier vallen drie trajecten onder:

Participatie interventie: Dit traject is gericht om weer te kunnen deelnemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. Je wereld kan door ziekte of andere tegenslagen kleiner zijn geworden.  Mogelijk ervaar je weinig of geen steun. Of je worstelt met een omgeving die niet meer prettig voelt. We helpen je om je persoonlijke drempels te onderzoeken en weg te nemen zodat je actiever en met meer zelfvertrouwen in het leven komt te staan.

Bevorderen maatschappelijke deelname: Dit traject is gericht op het vergroten van je fysieke en psychische weerbaarheid, zodat je weer kunt deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Bij psychische weerbaarheid kan je denken aan het werken aan motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld en het stellen van grenzen. Bij fysieke weerbaarheid gaat het om een eerste voorzichtige opbouw van de belastbaarheid in de relatie tot werk. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of met regelmaat een sport beoefenen.

Begeleiding bij scholing: Dit traject is er voor je als je ondersteuning nodig hebt bij het volgen van een opleiding. De scholing die je doet is  noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.