UWV-re-integratietrajecten

Heb jij een WIA, Wajong of Ziektewet uitkering dan kan je via het UWV bij ons verschillende re-integatietrajecten volgen. We starten met een kennismakingsgesprek om vervolgens in overleg met het UWV te bepalen welk traject voor jou het meest passend is. We werken  met persoonlijke 1 op 1 begeleiding en met een vaste coach.


Wij voeren zowel Werkfit Maken, Naar Werk als Modulaire trajecten uit.
Hieronder staan ze uitgelegd.

Voor iedere cliënt maken we na een kennismakingsgesprek een traject op maat, gericht op de wensen en mogelijkheden. Samen met jou en het UWV bepalen we hoe lang het traject duurt, hoeveel begeleidingsuren er toegekend worden en wat de doelstellingen van het traject zijn.

Werkfit Maken is voor als je werk nog niet kunt hervatten. We werken aan dat je weer goed voelt om te gaan werken en dat je een beeld hebt van je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Naar Werk helpt je om je daadwerkelijk te plaatsen bij een baan en daarbij te ondersteunen. Ook kan dit ingezet worden om je te begeleiden bij het starten van een eigen bedrijf.

Modulaire Re-integratiediensten 
Hier vallen drie trajecten onder:

Participatie interventie: Je wereld kan door ziekte of andere tegenslagen kleiner zijn geworden.  Mogelijk ervaar je weinig of geen steun. Of je worstelt met een omgeving die niet meer prettig voelt. Dit traject is gericht om weer te kunnen deelnemen aan een sociaal netwerk buitenshuis.

Bevorderen maatschappelijke deelname: Deze dienst is gericht op het vergroten van je fysieke en psychische weerbaarheid, zodat je weer kunt deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of met regelmaat sport beoefenen.

Begeleiding bij scholing: Dit traject is er voor je als je ondersteuning nodig hebt bij het volgen van een opleiding. De scholing die je doet is  noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.