Verzuimpreventie

Verzuimpreventie
We schreven een mooi, kort programma (zie persoonlijk ontwikkeltraject) wat goed helpt om verzuim te voorkomen.

Wat levert het op?
Na dit traject heeft de medewerker meer inzicht in zijn of haar patronen en hoe deze invloed hebben op het werk en de omgang met collega’s. Door dit inzicht ontstaat de mogelijkheid ander gedrag in te zetten waarbij het streven is meer balans te krijgen in denken, voelen en handelen. Meer balans betekent minder spanning. De werknemers komen meer in hun kracht te staan. Elke werknemer in zijn kracht tilt het team automatisch een stukje hoger! Bovendien betekent meer balans minder kans op uitval.